Steve Jobs

Design to nie tylko to, jak coś wygląda i jak się to odbiera. To też to, jak coś działa.